Wat is Autisme

Autisme wordt ook wel ASS of neurodiversiteit genoemd. Autisme heeft grote invloed op iemands leven. Onder andere doordat informatie en prikkels door mensen met autisme op een andere manier verwerkt wordt in de hersenen.

Hoewel de diagnose tegenwoordig doorgaans vroeg gesteld wordt, komt het ook nog vaak voor dat autisme op latere leeftijd gediagnosticeerd wordt.

Wereldwijd doen wetenschappers al jaren onderzoek naar autisme.
Uit recent onderzoek is gebleken dat autisme ongeveer 80% genetisch is bepaald.

Een kind kan autisme erven van één of beide ouders, ook gebeurt het soms dat een genetisch variant in de embryo ontstaat. In de laatste variant zijn er andere factoren nodig om autisme tot uiting te laten komen.

Maar hoe uit autisme zich eigenlijk?
Mensen met autisme worstelen met gewone alledaagse dingen. Denk aan telefoongesprekken voeren met onbekende mensen, werkdruk incasseren i.c.m. het dagelijks leven, herkennen van emoties en signalen, omgaan van sociale druk en verwachtingen en het voelen en aangeven van grenzen/behoeftes.

Daarnaast zorgen de onvoorspelbaarheden van het leven en een andere informatieverwerking ervoor dat het leven als zwaarder ervaren wordt. Dit zorgt vaak ook voor meer vermoeidheidsklachten.

Hoe iemand autisme ervaart is bij iedereen anders. Dit is bepalend voor de kwaliteit van leven.

Autisme begeleiding aan huis in Haarlem en omstreken