Senior Begeleider

Sofie

Ik ben Sofie Elffers en woon in Haarlem.

Ik heb aan de Hogeschool in Amsterdam de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening behaald. Inmiddels heb ik ervaring binnen het werken met volwassen met psychische en verslavingsproblematiek en het begeleiden van gezinnen en jongeren.

In de tijd dat ik hier werk heb ik kennisgemaakt met autisme en heb ik gemerkt dat ik energie krijgt van dit werk. Het bieden van ambulante begeleiding aan mensen past daarom bij mij. Ik vind het belangrijk om een veilige band met een cliënt op te bouwen waarbij vertrouwen en respect belangrijk is. Naast de band met de cliënt, vind ik het belangrijk om goed contact te onderhouden met het netwerk. Hoe kunnen wij, de hulpverleners en het netwerk, de cliënt zo goed mogelijk begeleiden, zodat de cliënt een leven kan leiden waarin hij of zij tevreden is.