De specialist aan huis

Lichaamsgerichte begeleiding

Autisme is een prikkelverwerkingsstoornis waar zinnige stukjes informatie niet automatisch door het brein herkend worden als functioneel. Dit leidt ertoe dat cliënten moeite hebben met inzicht in situaties om zich heen en in hun eigen mentale en fysieke beleving. Om te compenseren voor dit gebrek van het brein doen mensen met autisme vaak een beroep op hun vermogen zaken uit te denken. Zo maken ze de wereld voor zichzelf inzichtelijk.

De consequentie van het gebrekkige inzicht in de eigen ervaring en het bijbehorende compenseren is dat mensen met autisme hun lijf niet leren vertrouwen. Dit heeft als gevolg dat emoties, maar ook spanningen, niet verwerkt kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat er over de loop van de tijd meer en meer spanning op wordt gebouwd. Hierdoor kunnen cliënten slechter functioneren op werk, maar ook in sociale situaties en daalt de kwaliteit van leven. Ze worden vatbaarder voor psychische klachten, zoals depressie en angst- en paniekstoornissen.

Lichaamsgerichte begeleiding met cliënten heeft als doel om mensen met autisme te leren dat ook het lijf te vertrouwen is. Het doel hiervan is om cliënten zich meer vertrouwd te laten voelen met de bewegingen in het lijf. Cliënten die hun lijf hebben leren vertrouwen zullen eerder geneigd zijn zich minder te verzetten tegen de emoties en spanningen die zich in het lijf bevinden. Als zij deze belevingen met vertrouwen tegemoet zien, zien we dat de opbouw van spanning ophoudt. Dit bevordert het maatschappelijke functioneren van de cliënt en maakt de cliënt weerbaarder tegen psychische klachten.

Naast het beter hanteren van emoties en spanningen, kunnen cliënten ook beter aanvoelen hoe ze moeten ontspannen als dat nodig is. Voor mensen die voornamelijk het leven op een logische manier beleven, is ontspannen een vaardigheid die ze bewust moeten aanleren. Een goede basis hiervoor wordt gelegd door met cliënten lichaamsgericht te gaan begeleiden, waar ze bewuster omgaan met spanning en ontspanning tijdens trainingen.

 

Bronnen