Privacyverklaring

Autisme Thuis,​ gevestigd aan de Zijlweg 1, 2013 DA Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.Autise-thuis.nl/contact/

Zijlweg 1
2013 DA Haarlem
+31614467747

Jeroen Lemm is de Functionaris Gegevensbescherming van Autisme Thuis, hij is te bereiken via jeroen@autisme-thuis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autisme Thuis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op

deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Autisme Thuis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

– strafrechtelijk verleden

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Autisme Thuis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het uitvoeren van onze dienstverlening

– Het communiceren met betrokken instanties

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Autisme Thuis maakt gebruik van de beveiligde server van Zilliz voor het bewaren van persoonsgegevens. Autisme Thuis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autisme Thuis) tussen zit. Autisme Thuis gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Zilliz

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autisme Thuis bewaard je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Personalia, voor duur van dienstverlening + 2 jaar, ten behoeve van dienstverlening en nazorg

– Adres, voor duur van dienstverlening + 2 jaar, ten behoeve van dienstverlening en nazorg

– Contactinformatie, voor duur van dienstverlening + 2 jaar, ten behoeve van dienstverlening en nazorg

– Financiële gegevens waaronder bankrekening nummer, voor duur van dienstverlening + 2 jaar, ten behoeve van dienstverlening en nazorg

– Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, voor duur van dienstverlening, ten behoeve van dienstverlening

– Overige gegevens, voor duur van dienstverlening, ten behoeve van dienstverlening

Delen van persoonsgegevens met derden

Autisme Thuis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Autisme Thuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Autisme Thuis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autisme Thuis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@autisme-thuis.nl

Autisme Thuis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autisme Thuis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@autisme-thuis.nl

Sta je op de wachtlijst voor beschermd wonen?

Wij kunnen je de overbrugging bieden met begeleiding aan huis. Wil je contact met ons?
Mail naar: info@autisme-thuis.nl of bel 06-41 77 82 55/06-14 46 77 47.