PILLAR-Methodiek

Onze werkwijze

Ons principe is simpel. We werken herstelgericht en maken hierop een plan samen met jou. Deze is gericht op verleden en heden. Want wij denken dat je verloop van je verleden ook invloed heeft op het heden in combinatie met het Autisme.

Wij geloven in contact met de mens met autisme.

Wat is de PILLAR-Methodiek?

Onze werkwijze hebben wij gekoppeld aan De PILLAR-methodiek, Deze is ontwikkeld om vanuit begrip en erkenning van de gevolgen van autisme een klimaat van rust en veiligheid te creëren.

Met name mensen met autisme met een normale of hogere intelligentie herkennen zich en voelen zich erkend door deze methodiek. De PILLAR-methodiek betrekt vanzelfsprekend direct betrokkenen (ouders, partner, mentor, collega’s) als belangrijke steunfactoren binnen het ondersteunend netwerk.

Niet het probleem, maar het leven zelf is daarbij leidraad. Want leven met Autisme is vaak zwaar en niet zichtbaar voor de buitenwereld.

We maken dit met jou inzichtelijk en kijken naar alle aspecten. Ook vinden wij expertise iets wat je niet alleen doet, dit doe je met elkaar.

Wij vinden ons netwerk dus belangrijk. Ervaringen delen met andere specialisten op het gebied van Autisme is dan ook een belangrijk onderdeel.

AUTISME THUIS ontwikkelt vanuit de kernwaardes: evidence-based, praktisch en eigentijds. Daarbij nemen we regelmatig de rol van pionier aan. We werken hierin samen met specialisten uit ons netwerk. We richten ons steeds op de ontwikkeling (altijd vraaggericht uit de praktijk en kwalitatief hoogstaand), het bereiken van de doelgroep en het maatschappelijk belang.

De PILLAR-methodiek kan deze vicieuze cirkel doorbreken waar mensen zich door hun autisme in begeven.